Oferta zajęć dodatkowych

angielskiJĘZYK ANGIELSKI

Nauczyciel prowadzący zajęcia:

Monika Burcon – Kwiecińska 

Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywają się raz w tygodniu a programem językowym objęte są dzieci wszystkich grup wiekowych. Nauczyciel języka angielskiego poprzez swoje działania zapewnia dobry start językowy dziecka. Przedszkolaki poznają słownictwo i zwroty językowe dotyczące świata który je otacza, natomiast gry i zabawy stanowią podstawową formę nauki. Na zajęciach wprowadza się również piosenki i rymowanki które posiadają powtarzający się element np. refren. Zapamiętywaniu sprzyja melodia, rytm oraz towarzyszący piosence ruch. Z doświadczenia naszego wynika że nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu stanowi doskonałą zabawę dla dzieci a także rozwija poczucie wartości u przedszkolaków poprzez wiarę we własne możliwości.

nuty

ZAJĘCIA RYTMICZNO – TANECZNE

Nauczyciel prowadzący zajęcia:

Ewelina Radkowiak

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę. Specjalnieskonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce,oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego,  tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

taniec

TAŃCE

Nauczyciel prowadzący zajęcia:

Beata Inglot – Celewicz – dyplomowany instruktor tańca

W oparciu o potencjał merytoryczno – pedagogiczny i lata praktyki Szkoła Tańca LIDER otwiera nowe tzw. Dziecięce Szkółki Tańca LIDER. Nowatorski program nauki dzieci skutecznie realizuje założenia dobrego wychowania, kształtowania sylwetki, cech motoryczno – fizycznych organizmu a przede wszystkim w łatwy sposób przyczynia się do opanowania wielu technik tanecznych takich jak taniec towarzyski, Disco czy Street Dance. W praktyczny sposób dzieci poznają najpopularniejsze tańce na świecie.

 

gimnastykaGIMNASTYKA KOREKCYJNA

Nauczyciel prowadzący zajęcia:

Konrad Dolecki

W roku szkolnym 2016/2017 w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia GK. Podczas zajęć nasze przedszkolaki wykonują ćw. ogólnorozwojowe, ćw kształtujące odruchy prawidłowej postawy oraz ćw. oddechowe.Wszystkie ćw. mają na celu dążenie do prawidłowego i harmonijnego rozwoju fizycznego, wzmocnienia wydolności, spr. fizycznej i ruchowej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 30 min.

Dodaj komentarz