Kółka zainteresowań

18

KÓŁKO MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

Nauczyciele prowadzący:

Anna Sałaga, Kamila Koper

Na kółko uczęszczają dzieci grup starszych mające uzdolnienia matematyczne i zainteresowania przyrodnicze. Zajęcia te kaształtują i rozwijają umiejętności z zakresu matematyki takie jak:

 • rozpoznawanie i nazywanie cyfr
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach
 • ustalanie równoliczności zbiorów
 • rozpoznawanie i nazywanie takich znaków jak +, -, =, <, >
 • dokonywanie pomiarów (mierzenie i ważenie przedmiotów)
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
 • rozróżnianie strony lewej i prawej
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów
 • segregowanie przedmiotó według danej cechy itp.

umiejętności z zakresu przyrody takie jak:

 • rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych
 • znajomość warunków jakie potrzebne są do wzrostu roślin i rozwoju zwierząt
 • znajomość pór roku i zmian w nich zachodzących
 • znajomośc zjawisk atmosferycznych
 • dbałość o zdrowie: orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia
 • dbałość o środowisko przyrodnicze np; segregacja odpadów, dokarmianie zwierząt zimą, nie niszczenie zieleni, oszczędzanie wody, prądu
 • obserwacja eksperymentów przyrodniczych

plastyka

KÓŁKO PLASTYCZNE

Nauczyciele prowadzący:

Magdalena Zabiegły, Karolina Fredo

Twórczość  plastyczna  jest  jedną  z  ważniejszych  form  działalności  dziecka
w  wieku  przedszkolnym. Poprzez  jego wytwory plastyczne możemy  poznawać naszych  wychowanków: ich  emocje,  zainteresowania…

Nasze przedszkole  stwarza  warunki,  by  rozwijać  dziecięce  talenty
i  predyspozycje,  wzbogacać  możliwości  artystyczne  dziecka  poprzez  poznanie  różnorodnych  technik  plastycznych.  Służy  temu  między  innymi  działające  w  naszej  placówce  od  miesiąca października kółko plastyczne. Jest  to  oferta  zajęć  dodatkowych  dla  dzieci  z każdej grupy wiekowej.  Tematyka  zajęć  dobierana  jest odpowiednio do  pór  roku,  zainteresowań  dzieci oraz planowanych konkursów. Prace  dzieci  można  podziwiać  w kąciku plastycznym zorganizowanym w holu przedszkola.

KÓŁKO ARTYSTYCZNE

Nauczyciele prowadzący:

Dorota Lasota, Izabela Wasilewska

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: słownej, muzycznej i
ruchowej.  Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuję naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji, na przykład: w śpiewie, mowie, geście, ruchu.
Zabawy teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość,
rozładowują nagromadzone emocję oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka.
Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści: rozwija wyobraźnie, doskonali mowę, , która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy, dając wiele satysfakcji.
Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się.

KÓŁKO POLONISTYCZNE

Nauczyciele prowadzący:

Aneta Iwanicka, Karolina Ładosz

 

 

Dodaj komentarz