Ramowy rozkład dnia

 

indeksghj7.00 – 8.00          Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książeczek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.15          Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

8.15 – 8.45          Śniadanie

8.45 – 9.00          Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

nauczyciel09.00 – 10.00        Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

 10.00 – 11.00     Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne.

11.00 – 11.45    Zabawy swobodne, zajęcia indywidualne. Czynności porządkowe w sali.

chlopczyk-je-obiad 11.45 – 12.00    Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. 

12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 13.00    Odpoczynek – słuchanie muzyki i czytanych przez nauczyciela bajek.

 13.00 – 13.30     Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

13.30 – 14.00    Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze.

higiena14.00 – 14.15     Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30    Podwieczorek

14.30– 15.00      Przygotowanie do wyjścia na dwór. Czynności samoobsługowe: korzystanie z toalety, ubieranie.

 

At the park15.00 – 16.00   Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne.

16.00 – 17.00     Zabawy swobodne, praca indywidualna lub zespołowa. Czynności porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

Dodaj komentarz